Wednesday, 6 September 2017

Kekuatan Shalat subuh berjama'ah

      


  Kejayaan islam akan muncul dan kuat apabila pemuda islam taat tepat waktu untuk beribadah shalat subuh berjama'ah dimasjid, dimana shalat subuh banyak manfaat dan baik untuk kehidupan, 

         Dalam kitab Shahih Imam al-Bukhari pada Bab Mawaqit al-Shalah dan dalam kitab Shahih Imam Muslim pada Bab Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ al-Shalah, Rasulallah SAW menerangkan bahwa para malaikat siang dan malam memantau umat Islam melaksanakan  salat. Lalu para malaikat itu berkumpul pada waktu shalat subuh dan shalat ashar. Kemudian para malaikat itu melaporkan nama-nama umat Islam yang shalat subuh berjamaah. Rasulallah SAW juga menegaskan, orang yang melaksanakan shalat subuh berjamaah termasuk dalam golongan al-Abrar (HR. al-Thabrany). Criteria kelompok al-Abrar itu bisa dilihat dalam surah al-Muthaffifin, ayat 22-29.

         Bahkan Rasulalallah SAW menyatakan, orang yang Shalat Isya dan Subuh secara berjamaah seolah-olah orang itu telah melaksanakan shalat sepanjang malam (HR. Muslim). Artinya orang tersebut mendapat pahala mendirikan shalat sepanjang malam. Tapi orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan shalat tahajjud, jika dia tidak melaksanakannya.
         Hal itu, sama dengan hadis riwayat Imam al-Tarmizi, Rasulallah SAW menyatakan, orang yang shalat subuh berjamaah kemudian dia duduk dalam masjid, berzikir hingga terbit matahari, kemudian dia shalat dua rakaat, maka orang tersebut mendapat pahala haji dan umrah. Namun begitu, orang tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah haji, jika dia punya kemampuan untuk melaksanakannya.
         Rasulaallah SAW juga menerangkan bahwa salat sunat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya (HR.Muslim). kalau begitu, bisa dipahami bahwa salat subuh yang dilakukan secara berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya dari salat sunat dua rakaat sebelum subuh.
         Kemudian Rasulallah SAW mengingatkan bahwa salat subuh dan shalat isya itu adalah shalat yang berat dilakukan oleh orang munafik (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Kekuatan Shalat Subuh Berjamaah
         Kitab shahih Muslim bab Bayan Fadhl Shalah al-Isya’ wa al-Fajr Fi Jama’ah, Rasulallah SAW menyatakan, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka orang itu berada dalam penjagaan Allah SWT. Hadis di atas menerangkan keutamaan yang didapat pada salat subuh berjamaah. Orang yang melaksanakan shalat subuh berjamaah, maka orang tersebut masuk dalam lindungan Allah SWT. Maka tidak layak lagi seseorang mencelakakan orang yang berada dalam penjagaan Allah SWT. Jika ada orang yang mencederainya, maka Allah SWT akan memberikan balasan atas tindakan orang tersebut. Bahkan Imam Muhammad Abdul Rahman al-Mubarakfury dalam kitabnya  Tuhfah al-Ahwazy Bisyarh Jami’ al-Tirmizy (12/14) menegaskan bahwa penjagaan Allah SWT bagi seseorang yang shalat subuh berjamaah itu berupa penjagaan di dunia dan di akhirat.
         Itu bermakna, jangan meninggalkan shalat subuh berjamaah atau meremehkan salat subuh berjamaah. Jika ditinggalkan, maka tidak didapat lagi janji penjagaan dari Allah SWT, dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Begitu penegasan Imam Al-Manawy dalam kitabnya Faidh al-Qadir (6/164).
          Dikisahkan, bahwa al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy hendak membunuh lawan politiknya. Lalu al-Hajjaj memerintahkan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab melaksanakan kehendaknya. Kemudian, Salim berangkat dengan kekuatan militer menuju ke rumah orang yang dimaksud. Setelah jumpa, langsung Salim menanyakan apakah orang itu melaksanakan shalat Subuh hari ini secara berjamaah di mesjid. Lelaki itu tanpa ragu menjawab, bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan shalat subuh berjamaah di masjid. Mendengar jawaban itu, langsung saja Salim membawa pulang kekuatan militer yang dibawanya tanpa menangkap lelaki yang hendak dibunuh oleh al-Hajjaj itu.
         Melihat Salim pulang tanpa membawa tangkapannya, al-Hajjaj langsung saja marah. Tapi, dengan tegas Salim mengutarakan di depan al-Hajjaj bahwa ayahnya (Abdullah bin Umar bin Khattab) pernah mendengar RAsulallah SAW menegaskan bahwa orang yang shalat subuh berjamaah itu berada dalam penjagaan Allah SWT. Mendengar jawaban Salim, al-Hajjaj pun terdiam.

         Kisah lagi, Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya al-muawaththa’, khalifah Umar bin Khattab tidak melihat Sulaiman bin Abu Hatsamah setelah shalat  Subuh berjamaah. Lalu khalifah Umar pergi ke rumah Sulaiman, dan ibu Sulaiman mengatakan bahwa Sulaiman shalat Tahajjud sepanjang malam hingga tak sanggup lagi pergi shalat subuh berjamaah ke masjid. Lalu khalifah Umar menegaskan,”Shalat subuh berjamaah di mesjid lebih saya sukai dari pada shalat tahajjud sepanjang malam di rumah”.

         Hebatnya lagi, sebuah hadist riwayat Ibnu Abu ‘Ashim yang disahihkan oleh Syaikh al-Albany menyebutkan , orang yang pergi ke mesjid melaksanakan  shalat subuh berjamaah , maka Allah SWT mengutus malaikat membawa sebuah bendera. Ketika orang tadi berdiri dalan shaf melaksanakan salat subuh, maka malikat itu berdiri di atas kepalanya melindungi orang itu dari gangguan setan. Ketika pulang kerumahnya, malaikat itu juga mengikutinya. Ketika orang itu masuk kerumahnya, maka malaikat tadi juga ikut masuk membawa bendera tadi. Maka rumah orang itu pun terjaga dari kejahatan setan dan rumah itu juga mendapat berkah dari Allah SWT.

No comments:

Post a Comment